ВВЕРХ
Головна →

Навчальні лабораторії

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій має власні аудиторії та комп’ютерні класи. Площа аудиторного фонду, що закріплена за кафедрою, становить 375,7 кв.м. Матеріальна база кафедри налічує 5 спеціалізованих науково-дослідних та навчальних лабораторій, оснащених понад 50 комп’ютерами, що об’єднанні в єдину локальну мережу ТНТУ ім. І. Пулюя з виходом в Інтернет.

Лабораторні та практичні заняття із дисциплін, що пов’язанні із вивченням комп’ютерних мережевих технологійпроводяться в Центрі інформаційних технологійТернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, що має спеціалізовані комп’ютерні класи та сучасні лабораторії для побудови та дослідженнякомп’ютерних мереж.

На кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологійстуденти та викладачі мають вільний доступ до Інтернету з власних ноутбуків чи мобільних пристроїв через Wі-Fі.

№ 1-505 «Комп’ютерних мережевих технологій»

Лабораторія: № 1-505 «Комп’ютерних мережевих технологій»

Дисципліни що викладаються:
Операційні системи
Комп’ютерні мережі
Телекомунікаційні системи та мережі
Комплексна безпека інформаційних мережевих систем
№ 1-503 Комп’ютерно-інтегрованих систем управління

Лабораторія: № 1-503 Комп’ютерно-інтегрованих систем управління

В лабораторії розроблені навчальні стенди, на яких студенти вивчають принципи програмування контролерів Schneider, Microl, ОВЕН з використанням різного програмного забезпечення, зокрема системи СodeSys. Кожен стенд включає стандартні прилади з підключеними до логічних входів кнопками і світлодіодами, підключеними до логічних виходів.

Вивчення засобів автоматизації на базі програмованих логічних контролерів дозволяє готувати фахівців для розробки, створення і експлуатації автоматизованих систем. За допомогою програмованих логічних контролерів студенти вчаться створювати автоматизовані системи управління типовими технологічними процесами і вирішувати типові завдання автоматизації з різними типами автоматичного управлінняа також створювані комп’ютерно-інтегровані технологічні об’єкти з можливістю інтеграції в глобальні СКАДА-системи. Також студенти отримують навички користування каталогами продукції і основами вибору датчиків і засобів автоматизації для вирішення практичних завдань. На практичних роботах студенти також створюють системи управління з сучасними засобами візуалізації технологічного процесу як в Web формі, так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.
№ 1-406 «Моделювання процесів і систем»

Лабораторія: № 1-406 «Моделювання процесів і систем»

Дисципліни що викладаються:
Теорія систем та системний аналіз
Теорія інформації
Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів
Основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем
Надійність і діагностування
№1-404 «Технологій програмування та розробки баз даних»

Лабораторія: №1-404 «Технологій програмування та розробки баз даних»

Дисципліни що викладаються:
Системи управління базами даних
Програмування в середовищі .net
Web-програмування
Програмування систем реального часу
Програмне забезпечення інтелектуальних систем
№1-403 «Математичного моделювання і САПР»

Лабораторія: №1-403 «Математичного моделювання і САПР»

Дисципліни що викладаються:
Основи математичного моделювання
Спецрозділи математики
Математичне програмування та дослідження операцій
Основи САПР
№ 1-402«Архітектури комп’ютерних систем та  комп'ютерної графіки»

Лабораторія: № 1-402«Архітектури комп’ютерних систем та комп'ютерної графіки»

Дисципліни що викладаються:
Архітектура комп’ютерних систем
Комп'ютерна графіка
Вступ до фаху
Цифрова обробка сигналів та зображень
№ 2-10 «Автоматизації виробництва»

Лабораторія: № 2-10 «Автоматизації виробництва»

Дисципліни що викладаються:
Основи автоматизації і технологічні основи виробництва
Типові технологічні об'єкти і процеси автоматизованого виробництва
Охорона праці в галузі
Комп’ютерно-інтегровані технології
Передові технології в автоматизованому виробництві