ВВЕРХ
Головна → Персонал →
Левицький Віталій Васильович

доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Левицький Віталій Васильович – кандидат технічних наук.

У 2003 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». У 2010 р. у Луцькому державному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.02.01 «Матеріалознавство» на тему: «Закономірності впливу ультрафіолетового опромінення і модифікування наповнювачів на властивості епоксикомпо-зитних матеріалів».
На кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій працює з 2002 року: інженер ІІ категорії (з 2002 р.), завідуючий лабораторіями (з 2003 р.), асистент (з 2004 р.), старший викладач (з 2010 р.), доцента (з 2013 р.).
Автор 34 наукових пра¬ць, з них 12 статей у фахових виданнях, 4 патенти України на винаходи та 4 навчально-методичного характеру.
Викладає дисципліни: «Елементи і системи гідро пневмоавтоматики», «Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів», «Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем».
Наукові інтереси: автоматизація дослідження композитних матеріалів, моделювання технологічних об’єктів.