ВВЕРХ
Головна → Персонал →
Курко Андрій Михайлович

доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Курко Андрій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент.

У 1985 році закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарсь­кий інститут за спеціальністю «Механізація сільськогосподарського виробництва». З 1986 року – асистент кафедри сільськогосподарських машин  Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. В період з 1989 по 1991 роки навчався в аспірантурі Білоруського інституту механізації сільського господарства.

В 1992 році у Білоруському аграрно-технічному університеті захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»  на  тему  «Інтенсифікація  технологічного процесу прийомно-сепаруючої частини картопле­збиральної машини».

З 1991 по 1995 року  працював асистентом кафедри сільсько­господарських машин Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. З 1995 року працював на посаді доцента кафедри загально­технічних дисциплін Подільської державної аграрно-технічної академії.

З 2001 року працював на посаді доцента кафедри графічного  моделювання  Тернопільського державного технічного  університету  імені  Івана Пулюя. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента. З 2005 року працює на посаді доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій ТДТУ ім. Івана Пулюя.

Автор понад 40 публікацій, у тому числі 25 статей у наукових журналах, 7 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи та п’ять навчально-методичних посібників.

Читає лекції з курсів «Теорія інформації», «Автоматизований електропривод», «Надійність і діагностування».

Наукові інтереси: розробка механічних позиційних диференціальних трансформаторів моменту, дослідження альтернативних джерел енергії.