ВВЕРХ
Головна → Персонал →
Карташов Віталій Вікторович

старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Карташов Віталій Вікторович – кандидат технічних наук.

У 2008 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія машинобудування».
У 2008 році працював механіком на Тернопільському заводі ЗВБК ОСС.
З 2011 року працює асистентом на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій.
В 2014 році у Херсонській державній морській академії захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство» на тему: «Розробка модифікованих змінним магнітним полем епоксикомпозитних матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.).
Автор 25 публікацій, з них 7 наукових статей, 3 патенти, 14 тез конференцій.
Викладає наступні дисципліни: «Автоматизовані системи керування технологічними процесами», «Основи штучного інтелекту».
Наукові інтереси: автоматизація процесів дослідження полімерів, системи штучного інтелекту.