ВВЕРХ
Головна → Персонал →
Голотенко Олександр Сергійович

старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Голотенко Олександр Сергійович – кандидат технічних наук.

У 2006 році закінчив магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». В 2015 році у Херсонській державній морській академії захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 «Розроблення епоксикомпозитних матеріалів, модифікованих НВЧ-обробкою, для захисних покриттів різного функціонального призначення» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.).
З 2010 року, після закінчення аспірантури, працював асистентом на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій за сумісництвом. З 2015 року – асистент кафедри за основним місцем роботи.
Автор 15 публікацій, з них 12 наукових статей та 3 патенти.
Викладає наступні дисципліни: «Архітектура комп’ютерних систем», «Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій», «Комп’ютерні мережі та технології в засобах автоматизації».
Наукові інтереси: автоматизація процесів дослідження композитних матеріалів, архітектура комп’ютерних систем.