ВВЕРХ
Головна → Персонал →
Добротвор Ігор Григорович

професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Добротвор Ігор Григорович – доктор технічних наук, доцент.

В 1979 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут по спеціальності «Математика і фізика». В період з 1979 по 1981 роки навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР. В 1984 році захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук по спеціальності 01.01.02 «Рівняння математичної фізики і нелінійні коливання» на тему: «Осциляційні властивості розв’язків деяких класів рівнянь еліптичного типу».

З 1984 по 1986 роки працював на посаді старшого наукового співробітника в Тернопільському фінансово-економічному інституті. З 1987 року працював на посадах асистента, старшого викладача в Тернопільському філіалі Львівського ордена Лені­на політехнічному інституті. В 1989 році отримав звання доцента. З 2003 року працює доцентом в Тернопільському національному технічному університеті на кафедрі економічної кібернетики та інформатики.

З 2004 року по сумісництву працює доцентом на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. В 2014 році у Київському національному університеті технології і дизайну захистив докторську дисертацію по спеціальності 05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів» на тему: «Розвиток наукових основ технології формування модифікованих епоксикомпозитів з регульованою міжфазною структурою» (науковий консультант проф. Стухляк П.Д.).

Автор більше 200 публікацій, з них 115 наукових статей, 70 патентів.

Викладає наступні дисципліни: «Основи системного аналізу», «Основи математичного моделювання».

Наукові інтереси: автоматизація процесів формування полімерів, математичне моделювання та системний аналіз.