ВВЕРХ
Головна → Персонал →
Муль Олена Владленівна

доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Муль Олена Владленівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

У 1994 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка».
Працювала у ТДТУ імені І.Пулюя: у 1995-2000 роках – інженер 2-ої категорії кафедри верстатів та інструментів, у 1996-2000 роках – асистент кафедри вищої математики (за сумісництвом). У 2000-2006 роках працювала у Тернопільській академії народного господарства на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем.
В 2001 р. у Інституті космічних досліджень НАН України захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» на тему: «Аналіз автоколивальних процесів в складних неперервно-дискретних системах».
На кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій працює з 2000 року: 2000–2003 роки – асистент кафедри по сумісництву, а з 2007 року – на постій основі доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій. У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.
У 2004 році виграла грант від Португальського фонду науки та технології (FCT), в рамках якого у 2004-2007 роках пройшла 3-річне докторське стажування «Analysis of Vibrations in Nonlinear Dynamical Systems» на факультеті математики університету м. Авейро, Португалія. З 2007 року за сумісництвом очолила новостворений структурний підрозділ ТДТУ імені І.Пулюя – Центр міжнародної освіти, керівником якого була до лютого 2011 року.
Автор більше 50 наукових друкованих публікацій, серед яких близько 40 наукових статей в міжнародних наукових виданнях, більшість з яких англійською мовою у закордонних журналах, а також один патент України.
Читає лекції з наступних дисциплін: «Основи математичного моделювання», «Теорія інформації», «Спецрозділи математики».
Наукові інтереси: аналіз складних динамічних систем, дослідження автоколивальних процесів в технічних системах.