ВВЕРХ
Головна → Персонал →
Бадищук Василь Ігорович

доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

Бадищук Василь Ігорович – кандидат технічних наук.

У 2002 році закінчив магістратуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю «Технологія машинобудування». Упродовж 2003-2006 років навчався в аспірантурі та працював завідувачем лабораторіями і асистентом по сумісництву на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій ТДТУ ім. Івана Пулюя.
У 2006 р. у Луцькому державному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.02.01 «Матеріалознавство» на тему: «Розробка епоксикомпозитів модифікованих зовнішніми полями для захисту устаткування від корозії і спрацювання». Далі робота на посаді старшого викладача (з 2006 р.), доцента (з 2007 р.) кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Автор понад 20 наукових праць, у тому числі 9 статей у наукових журналах, 2 патентів України на винаходи та ряду тез доповідей на конференціях.
Читає лекції з курсів «Охорона праці в галузі», «Нові матеріали в техніці», «Основи автоматизації та технологічні основи виробництва», «Передові технології в автоматизованому виробництві».
Наукові інтереси: автоматизація дослідження композитних матеріалів, автоматизація технологічних процесів.